"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä"

17.09.2018

Majakka, Lighthouse


MIKÄ ON MAJAKAN TEHTÄVÄ?

Majakka ohjaa valollaan oikeaan suuntaan ja varoittaa karikoista.

Jotta myrskyssä, sumussa ja pimeässä kulkevat alukset löytäisivät turvallisesti perille.

MIKÄ ON JUMALAN SANAN MERKITYS?

"Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni." Psalmi 119:105

"Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä." Psalmi 119:130

Pimeät ja myrskyisät ajat

Tarvitsemme seurakuntiin enemmän kuin koskaan raamatullista, raitista, sanaa selittävää ja sana uskollista opetusta. Miksi? 

Koska tämä aika on hengellisesti pimeää ja myrskyisää aikaa. Elämme aikaa jolloin väärä ja eksyttävä opetus ohjaa kristittyjä ja vilpittömiä etsijöitä harhaan, karikkoihin ja pahimmillaan haaksirikkoihin.

Tarvitsemme raitista ja selkeää sanan opetusta, joka voisi ohjata kirkkaan ja selkeän majakan valon lailla kulkijoita oikeaan suuntaan, Jumalan mielenmukaiseen suuntaan.

Raamattu puhuu paljon eksyttävästä ja harhaanjohtavasta opetuksesta, erityisesti liittyen viimeisiin aikoihin. Tästä aiheesta olisi paljon sanottavaa Raamatun pohjalta, koska kaikki uuden testamentin kirjoittajat varoittavat asiasta. Vanha testamentti kertoo meille asiasta useampaan otteeseen.

Se on niin yksityiskohtaista opetusta aiheesta, että me voimme tutustumalla siihen valmistautua, tunnistaa eksytys, ja pysyä totuudessa.

Mitä lähemmäksi etenemme Jeesuksen paluuta, sitä voimakkaammaksi käy eksyttävä opetus ja väärä evankeliumi. Raamatun sana on tästä hyvin selkeä ja Jeesuksen sanat ovat hyvin selkeät.

Matteuksen evankeliumi 24

Matt.24:3-5

"Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"

Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta."

Jeesus puhui seuraajilleen.

Jeesus kertoi nämä asiat opetuslapsilleen.

Ensimmäinen asia, jonka Jeesus mainitsi liittyen hänen tulemukseensa ja maailman loppuun oli varoitus siitä, että häneen uskovat eivät eksyisi pois Jeesuksesta.

Tulee olemaan MONTA henkilöä julistaen ja opettaen Jeesuksen nimessä. He sanovat: "Minä olen saanut voitelun tai minä olen voideltu". Kristus tarkoittaa voideltua.

Ja kun heiltä kysytään mistä he ovat saaneet voitelun niin he vastaavat, että ovat saaneet sen Jeesukselta. Ja nämä eksyttävät MONTA.

Jeesus kertoi tämän vakavana varoituksena mm. Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. 

Niinpä Uuden testamentin kirjoittajat Pietari, Johannes, Juuda ja Paavali kirjoittavatkin näistä asioista kirjeissään seurakunnille. Teeman toistuvuus Raamatun lehdillä kertoo meille, että tämä on asia, jonka Jumala haluaa meidän oppivan ja ymmärtävän ja sisäistävän.

Matt.24:11

"Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta."

Tulee MONTA voideltua profeettaa Jeesuksen nimessä ja he eksyttävät MONIA. He kutsuvat itseään profeetoiksi, apostoleiksi ja voidelluiksi. Jeesus sanoi, että he ovat vääriä profeettoja. Jeesus ei ole lähettänyt heitä eikä antanut heille mitään erityistä voitelua.

Matt.24:23-25

"Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.

Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut."

Joku sanoo: "Tässä on tosi voideltu profeetta! Hän on Jumalan sanan saattaja. Häntä kannattaa kuunnella ja seurata! Tämä profeetta tuo voimakkaan avun ja herätyksen!"

Nämä voidellut julistajat tekevät Jeesuksen nimessä "suuria tunnustekoja ja ihmeitä" eksyttäen, "jos mahdollista valitutkin."

Kuinka moni olisi valmis koettelemaan tai uskaltaisi koetella sellaista henkilöä, joka julistaa Jeesuksen nimessä Raamattua, profetoi Jeesuksen nimessä ja tekee todistettavia tunnustekoja ja ihmeitä ihmisten edessä Jeesuksen nimessä? 

Suuret ihmisjoukot seuraavat näitä julistajia ja tunnustavat, että he ovat Jumalan miehiä ja Jumalan naisia.

Tuollainen toiminta on todella vakuuttavaa, voimakasta sekä tunteisiin vetoavaa katsella ja kuunnella.

He ovat karismaattisia ja itsevarmoja. Sujuvalla puheellaan he tekevät kuulijoihinsa syvän vaikutuksen luvaten ja profetoiden mahtavia ja suuria asioita. He saavat kuulijat vakuuttuneeksi siitä, että he omaavat suuren voitelun.

Juudaksen kirje jae 16

"...elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden."

2.Pietarin kirje 2:18,19

"Puhuen ylimielisiä, tyhjiä sanoja he lihan himoissa viettelevät irstauteen niitä, jotka tuskin ovat päässeet eroon eksyksissä vaeltavista.

He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia."

Nämä julistajat ovat rohkeita väittäessään Jumalan tahdoksi asioita, joita keksivät omasta päästään. 

Tyhjät ja ylimieliset sanat kuvaavat oppeja, lupauksia ja profetioita, joille ei ole mitään katetta:

Jer.14:14

"Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille."

Asiaa kuvataan Raamatussa myös näin:

Kol.2:18

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään/on näkyjensä vallassa ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama


Jeesus painottaa, että hän on edeltä nämä asiat meille sanonut. 

Meidän ei tarvitse hämmentyä tai ihmetellä, että näin on tapahtunut, tapahtuu jatkuvasti ja tulee tapahtumaan entistä voimakkaammin.

Jeesus varoittaa kolme kertaa (Matt.24) puhuessaan tulemuksestaan, vääristä voidelluista ja vääristä profeetoista, jotka tulevat hänen nimessään ja he tekevät SUURIA tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät....

Matteuksen evankeliumi 7

Matt.7:15,16

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

Heidän hedelmistään te tunnette heidät.

21-23

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Vääriä profeettoja tulee kavahtaa. 

He ovat seurakunnan keskellä lammasten vaatteissa. 

He eivät ole osa Jeesuksen seurakuntaa vaikka näyttävät siltä. 

He eivät ole osa Jeesuksen seurakuntaa vaikka he "määkyvät" samankaltaisesti, kuin oikeat lampaat. He puhuvat samaa kieltä, samankaltaista puhetta.

He puhuvat Jeesuksen nimessä, he puhuvat Raamatusta ja ovat uskovien keskuudessa.

Johannes sanoo kirjeessään, että osa vääristä profeetoista on lähtöisin meistä. Eli he ovat tunteneet Jeesuksen (Jeesus ei ole tuntenut heitä..omakseen), mutta ovat eksyneet pois totuudesta ja julistavat nyt muunneltua versiota evankeliumista ja eksyttävät muita.

1.Joh.2:19

Meidän keskuudestamme he ovat lähteneet, mutta he eivät kuuluneet meihin.

Jos he olisivat todella kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet joukossamme.

Mutta pitihän käydä ilmi, etteivät kaikki ole yhtä meidän kanssamme.

Eli he ovat lähteneet seurakunnan keskuudesta ja eksyneet.

Et voi eksyä pois totuudesta, jos et ole koskaan tuntenut totuutta. 

Raamattu siis sanoo, että osa vääristä opettajista ja vääristä profeetoista on niitä, jotka ovat olleet totuuden äärellä, mutta ovat menneet pidemmälle. 

He ovat eksyneet pois totuudesta, omaksuneet uutta ja sitten alkavat eksyttämään muita uusilla vääristyneillä opetuksillaan.

Toteutuu petollinen ketjureaktio.

"Hänhän on siitä ja siitä seurakunnasta ja palvellut siellä" sanoo joku. Niin on, mutta se ei takaa sitä, että henkilö tällä hetkellä opettaa totuutta.

Nyt eksytetyt ja eksyneet opettaa avoimia, uteliaita, innokkaita ja sanan nälkäisiä varomattomia kuulijoita, jotka "aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen." 2.Tim.3:7

Meidän tulee arvioida kaikki opetus katsomatta henkilöön tai heidän taustoihin.

Meitä ei ole kutsuttu pilkkaamaan ketään eikä meitä ole kutsuttu lausumaan kadotus tuomiota kenellekkään. Jeesus sanoi: "älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta." Luuk.6:37

Meidän tulee kuitenkin arvioida kaikki, koetella kaikki ja varoittaa harhaopeista ja niiden levittäjistä. 

Jeesus kehui Efeson seurakuntaa juuri tästä: 

Ilm.2:2

"sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi"

Miksi Jeesus kehui?

Siksikö, että Efeson seurakunnassa olevilla oli täydellisin oppi? 

Vai sentähden,koska he harrastivat nokka pystyssä kaikkein hartaimmin arvostelua niitä kohtaan, jotka eivät olleet samaa mieltä heidän kanssaan. Siksi Jeesus kehui heitä!

Tai sitten ei...

Jeesus arvosti Efeson seurakuntaa siitä syystä, että he halusivat pysyä alkuperäisessä, puhtaassa ja väärentämättömässä evankeliumissa. Siinä evankeliumissa, joka on Jumalalta tullut, joka on Jumalalta saatu ja jossa ainoastaan on pelastus. 

Hyväksymällä ja vastaanottamalla, joku toinen evankeliumi, jotain toista ja uutta oppia ihmiset eksyvät pois totuudesta ja ajautuvat haaksirikkoon. 

Room.16:17,18

Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.

Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. 


"Heidän hedelmistään te tunnette heidät"

Mitä on hedelmä, jota tulee arvioida?

1.Tim.4:16

Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. 

Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.

Paavali kertoo hyvin tärkeät sanat Timoteukselle ja kaikille muille paimenille, johtajille, vanhimmille ja sanan opettajille seurakunnassa. Tässä kehotuksessa käy myös ilmi se hedelmä, jota meidän tulee arvioida julistajien ja johtajien elämässä. 

Hedelmässä on kaksi puolta:

(1.)"Valvo itseäsi" eli toimi ja elä Kirjoitusten mukaan. 

ja

(2.)"Valvo opetustasi" eli opetuksen tulee olla Kirjoituksien mukaista ja Kirjoituksia selittävää totuudellista tervettä oppia.

Näissä kahdessa asiassa sanan opettajien ja johtajien tulee olla kestäviä ja vilpittömiä. Heidän tulee jatkuvasti ja lakkaamatta arvioida omaa elämäänsä ja omaa opetustaan Kirjoituksien valossa, Jumalansa edessä. 

Näistä kahdesta asiasta ja suhtautumisesta niihin riippuu PALJON! Jos johtajat ovat kestäviä toimimaan tämän kehotuksen mukaan, niin he pelastavat itsensä ja myöskin ne, jotka kuulevat heitä. 

Mutta, jos he alkavat veltoiksi ja ylpeäksi, eikä toimi Jumalan pelossa, niin todellisuus voi olla toinen! 

Jos johtajat alkavat veltoiksi ja ylpeäksi, eikä vaella Jumalan pelossa, he itse hukkuvat ja pahimmassa tapauksessa myös suuri joukko heidän kuulijoitaan. 

Ellei kuulijat missään vaiheessa huomaa eksytystä ja petosta, jota ovat seuranneet ja kuunnelleet he hukkuvat myös.


Seuraavassa tarkastelemme lähemmin arvioitavan hedelmän kahta puolta:


Jumala on tarkka siitä, että varsinkin 

(1.) sanan opettajat PYSYVÄT hänen sanassaan. 

Eli he toteuttavat Jumalan käskyjä ja ovat niille alamaisia ja kuuliaisia.

He elävät vanhurskasta ja pyhää elämää sekä rakastaa veljiä ja sisaria puhtaasta sydämestä.

Room.12:10

Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

Kaikki me lankeamme joskus sanoissa tai teoissa. 

Todellinen Jumalan palvelija on valmis kuulemaan ohjausta ja ojennusta. Hän on valmis muuttamaan käytöstään ja tekemään parannuksen lopettaakseen kaiken mikä on sanan vastaista. Langetessaan ylpeyteen hän on valmis nöyrtymään.

Meidän tulee siis tarkata elääkö he Jumalan tahdon mukaisesti kaikessa, käytöksessään ja puheissaan. 

Kohtelevatko he muita kunnioittavasti? 

Onko heissä koettavissa Hengen hedelmä?

Gal.5:22

Hengen hedelmä on 

rakkaus, ilo, rauha, 

pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 

Onko heissä nähtävissä valkeuden hedelmä?

Ef.5:9 

sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus 

on valkeuden hedelmä.

Todellinen Jumalan palvelija kunnioittaa ja rakastaa muita ja se näkyy.


Toinen puoli arvioitavasta hedelmästä on 

sanan opetuksen raittius eli 

(2) puhdas ja terve sanan opetus kokonaisvaltaisesti. 

Huom! Kokonaisvaltaisesti. Ei osittain tai "sinnepäin". 

Tämä on hedelmää, jota tulee erityisesti tarkata.

Monesti puollustellaan vääriä opettajia ja sanotaan vääristä opettajista, että: 

"Kun he ovat täynnä rakkautta, lempeyttä ja jakelevat omaisuutensa köyhille sekä auttavat orpoja"

Katsotaan mitä Raamattu sanoo Jumalan rakkaudesta;

1.Kor.13:4-6

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.

"Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu." Room.5:5.

Jumalan rakkaus, joka "on vuodatettu meidän sydämiimme" Pyhän Hengen kautta, iloitsee yhdessä totuuden kanssa.

Mikä sitten on totuus minkä kanssa Jumalan rakkaus iloitsee?

Jeesus sanoi: "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus." Joh.17:17

Vaikka he ovat käytökseltään mitä parhaimpia rakkauden ja lempeyden esikuvia, niin se ei yksin riitä.

Monet muslimit ja immaamit ja hindut ovat täynnä lempeyttä ja kärsivällisyyttä, mutta heillä ei ole totuutta eivätkä he ole totuudessa. Myös muslimit ja immaamit ja hindut auttavat köyhiä ja orpoja sekä jakelevat omaisuutensa heille. 

Kaikki tämä on Jumalan mielen mukaista ja hyvää: "Joka sortaa vähäosaista, herjaa hänen Luojaansa, mutta Luojaa kunnioittaa se, joka armahtaa köyhää." (San.14:31)

Kuitenkin kaiken hyvän tekemisen lisäksi Jeesuksen lähettämä ja valtuuttama opettaa totuutta uskollisesti, järjestelmällisesti, huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Tämä toimii myös toisin päin. 

Sellaisen opettaja tai julistaja, joka opettaa täydellisesti puhdasta oppia ja julistaa puhdasta evankeliumia, mutta ei noudata sitä, eikä elä vanhurskasta elämää, on varmasti uskomatonta pahempi.

Hedelmät, joita tarkata:
Sanan opetus ja sen noudattaminen.


Matt.7:15,16

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

Heidän hedelmistään te tunnette heidät.

21-23

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


On surullista, että monet, jotka tekevät aktiivisesti asioita Jeesuksen nimessä kuten:

ovat uskovien keskuudessa opettaen, tekevät voimallisia tekoja kuten parantavat ihmisiä, profetoivat ja ajavat ulos riivaajia,

joutuvat kuulemaan Jeesuksen sanat: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Miksi?

Hedelmät, eli sanan opetus ja sen noudattaminen, ei ole toteutunut heidän elämässään vaadittavalla tavalla. Hedelmä on ollut huono.

Miksi se on ollut huono? 

Tarkastellaan Matt.7 luvun välistä jätettyjä jakeita:

Matt.7:17,18

Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, 

mutta 

huono puu tekee huonoja hedelmiä.


Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä 

eikä 

huono puu hyviä hedelmiä. 

Hedelmä on ollut huono, koska puu on huono! 

Huono puu ei voi tuottaa Jumalan tahdonmukaista hyvää hedelmää. Sitä hyvää hedelmää, jota on tarkasteltu edellä.

Apostoli Johannes kuvaa asiaa näin:

1.Joh.2:21

En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.

"Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä" ja "ei mikään valhe ole totuudesta". 


Hyvästä puusta, totuuden puusta, joka on Jeesuksen oma ei tule 

valheiden hedelmää eikä väärän, eksyttävän opetuksen hedelmää. 


Hyvästä puusta, totuuden puusta, joka on Jeesuksen oma ei tule 

"toiminnan ja käytöksen huonoa hedelmää."


Millä perusteella?

1.Joh.5:18 

"Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään, 

eikä Paha pääse häneen käsiksi."


Missä on pahaa hedelmää havaittavissa, eli 

valheita, vääristelyä, valheellista oppia/väärää evankeliumia

sekä

toiminnan ja käytöksen ongelmia   

on syytä olla varovainen ja karttaa kaikkea sellaista.


Olemme todenneet, että hedelmä on huono, koska puu on huono.

Siksi kysymme miksi he (eksyttäjät) eivät ole hyviä puita?

He eivät ole sydämestään rakastaneet Herraa, eikä he ole sydämestään rakastaneet sanan totuutta. He eivät halunneet pitää kiinni kaikesta Jumalan tahdosta. 

Jumala eikä hänen tuntemisensa sellaisena, kuin Hän on, ole ollut heille kaikkein rakkainta. He eivät ole pitäytyneet kaikessa Kristukseen.

2.Tess.2:9,10

..valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Jeesus sanoi: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

Jeesus tuomitsee henkilöön katsomatta ja siksi meidän tulee tehdä kaikella vilpittömyydellä sekä nöyrällä ja murtuneella sydämellä Hänen tahtonsa kaikessa. 


Kirjoitusten vääristeleminen

2.Piet.3:15-17

Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. 

Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. 

Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä

tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen."

Niin kuin alkuseurakunnan aikaan, niin myös tänä päivänä on monia, jotka vääntelevät Jumalan sanaa mitä omituisempiin oppeihin ja ajatuksiin. 

He eivät ole vakaita Kristuksen seuraajia eikä uskollisia sanan saarnaajia vaan puhuvat ihmisten mieliksi omia mielikuviaan. Pietari jatkaa:

"Rakkaani, koska te siis tiedätte tämän jo ennalta, olkaa varuillanne, 

ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa, 

ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. 

Meidän tulee kunnioittaa syvästi Hänen sanaansa ja opettaa sitä oikein. Meidän tulee olla arkoja Hänen sanansa edessä.

Jes.66:2

Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Gal.5:7-9

Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.

Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.

Vähäinen harha, vähäiset kompromissit sanan soveltamisen ja opettamisen suhteen hapattaa koko taikinan. Meidän tulee olla sanan totuudelle kuuliaisia.

1.Kor.4:6

Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: 

"Ei yli sen, mikä kirjoitettu on"

Me ei saada ottaa pois mitään sanasta tai jättää huomiotta.  

Meillä ei ole valtuuksia lisätä omia kuvitelmia tai sovelluksia kristilliseen vaellukseen.

Jos me alamme opettaa Kirjoituksia joko poistamalla tai lisäämällä, me avaamme ovet vähäiselle hapatukselle. Ennemmin tai myöhemmin alkaa tapahtua luisuminen kauemmaksi ja kauemmaksi totuudesta.

Jos pysähtymistä ei tapahdu alamme pitämään totuuksina mitä omituisimpia ajatuksia ja omaksumme niitä kristilliseen vaellukseen. Pahimmillaan eksymme ja eksytämme.

Kenellekään ei ole varaa leikkiä Jumalan sanalla.

Kaiken kristillisen tekemisen, opettamisen ja toiminnan täytyy tapahtua Jumalan sanan raameissa. Tähän liittyy myös ilmiöt ja kokemukset.

Pyhän Hengen toiminta ja ilmeneminen on samaa ja samankaltaista kuin kirjoituksissa.

Voiko olla Jumalan Hengen vaikuttamia ilmiöitä, joita ei ole mainittu Raamatussa?

Vastaus

"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti."

Hepr.13:7-9

"Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Pankaa merkille, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoaan. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien viedä itseänne harhaan."

Monenlaiset vieraat opit, jotka tulevat eri tahoilta, eri muodoissa koettavat johdattaa pois Jeesuksesta Kristuksesta. 

Jeesus ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Ei tule jotain uutta ja ihmeellistä, joka on ulkopuolella Kirjoitusten. Jeesus on ja pysyy samana.

Meidän tulee seurata ensimmäisten apostolien uskoa ja heidän vaellustaan. Tämä on kuvattu Raamatussa.

Miltä heidän harjoittama usko näytti?

Miten se ilmeni?

Mitkä oli heidän harjoittaman uskon seuraukset?

Miten he ohjeistivat seurakuntia?

Mitä he opettivat?

Meidän tulee olla kuuliaisia Sanalle, jota apostolit ovat meille Pyhän Hengen vaikutuksesta välittäneet.

Ystävä, ne seurakunnan johtajat tänä päivänä ovat luotettavia, jotka ovat kuuliaisia Jumalan sanalle. He ottavat mallin ja ohjauksen Jumalan sanasta. He opettavat ja saarnaavat Jumalan sanaa, ei omia mielikuviaan, ei näkyjään eikä "voideltua erinomaista voimaansa." 

Jeesus sanoi apostoleille:

Matt.28:20

"opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää."

Apostolit ovat välittäneet meille uskollisesti kaiken sen, mitä Kristus käski meidän pitää ja noudattaa. Tuo "kaikki" löytyy Raamatusta ja se on "kaikki" mitä meidän tulee tietää, ymmärtää,  tutkia, oppia ja noudattaa.

Seurakunnan luotettavat johtajat opettavat sitä mitä Raamattuun on kirjoitettu. He seuraavat ensimmäisten apostolien uskoa ja se ilmenee samalla tavalla. (Ensimmäisistä apostoleista seuraavassa kappaleessa, siitä kuinka heidän uskon vaellus ilmeni.) 

Heitä voit kuunnella ja heidän ohjaukseen voit luottaa. He ovat hyviä, ymmärtäväisiä ja viisaita huoneenhaltijoita, jotka itse Jeesus on asettanut palveluksen työhön. He eivät poikkea sivulle eivätkä he sooloile yrittäen saada omaa "ministryään" menestymään ja yrittäen saada omaa vaikutusvaltaansa ja mainettaan lisättyä.

Luuk.12:42

Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?

Apostoli Paavali on poissa, joka oli yksi johtajista seurakunnassa, mutta tässä on hänen kehoituksensa meille, joiden vaellus on vielä kesken:

Fil.2:12,13

Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten, oman pelastuksenne hyväksi.

Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Apostolit?

Tässä kuvausta oikeista Kristuksen apostoleista:

1.Kor.4:9-13

Minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. 

Olemme koko maailman katseltavina, sekä enkelien että ihmisten. 

Me olemme tyhmiä/houkkia Kristuksen tähden, 

te viisaita/älykkäitä Kristuksessa, 

me olemme heikkoja, te vahvoja/väkeviä, 

te olette kunnioitettuja, me halveksittuja.

Yhä edelleen me kärsimme sekä nälkää että janoa, 

olemme alastomia, meitä pahoinpidellään, 

me kuljemme kodittomina, ja 

näemme vaivaa tehden työtä omin käsin.

Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi. 

Meistä on tullut ikään kuin maailman tunkio, kaikkien jätekasa tähän päivään saakka.

Kuka ilmoittautuu ensimmäisenä samaan porukkaan? Apostolien joukkoon!

Näyttää siltä, että tämän päivän "profeetat" ja "apostolit", joiksi he itse itseään kutsuvat ja haluavat kutsuttavan, ovat vastakohta tästä apostolien kuvauksesta.

Sillä he ovat älykkäitä ja viisaita, he ovat väkeviä ja vahvoja ja he ovat suuresti kunnioitettuja!

He ovat rikkaita ja kiitettyjä, ihailtuja ja palvottuja!

Uskallan sanoa, että tämän päivän apostolit, jollaiseksi he tuskin uskaltavat itseään nimittää tai antavat toisten nimittää, löytyvät sieltä missä koetaan edellä mainittua Paavalin kuvausta apostoleista. 

He kokevat seuraavaa, (2.Kor.11) jossa Paavali vertaa itseään valheapostoleihin. 

Paavali antaa ymmärtää, että hän kertoo ikäänkuin pakotettuna kokemuksistaan. 

Miksi?

Koska muutkin "apostolit" kehuskelevat suurenmoisilla kokemuksillaan voittaen sydämet kuuntelemaan heidän sanomaansa. 

Hän ei todellakaan haluaisi "pullistella", joten kertoo puhuvansa seuraavia asioita kuin mieletön, kuin järjetön:

2.Kor.11:23-28

Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa.

Juutalaisilta olen viidesti saanut yhtä vaille neljäkymmentä raipaniskua.

Kolmesti minua on ruoskittu, kerran minua on kivitetty.

Kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen ajelehtinut meressä.

Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä;

ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta.

Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista.

Todelliset apostolit eivät etsi kunniaa ja kiitosta ihmisiltä. He eivät tavoittele ihmisten suosiota:

Gal.1:6-11

Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, 

pois toisenlaiseen evankeliumiin,

joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; 

on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja 

tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.

Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. 

Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? 

Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? 

Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;

enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. 

Puhdas, Jumalan sanan mukainen evankeliumi tuo harvoin tämän maailman suosiota ja kunniaa.

Oikeat apostolit, jotka Jeesus itse tunnistaa ja tunnustaa, julistavat totuuden evankeliumia henkensä uhalla. 

Oikeat apostolit, jotka Jeesus itse tunnistaa ja tunnustaa, ovat siellä missä evankeliumia tarvitaan kipeimmin.

Apostoli tarkoittaa lähetettyä ja he ovat lähetettyjä sinne missä evankeliumin tarve on suurin.

Vääristä apostoleista varoitetaan, niistä jotka pettävät suloisilla sanoilla ja johdattavat harhaan. Niistä, jotka johdattavat sydämet pois vilpittömyydestä Kristusta ja hänen sanaansa kohtaan. 

He julistavat toista evankeliumia:

2.Kor.11:3-4

Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan.

Jos joku tulee ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, 

tai 

jos te saatte toisen hengen, kuin sen, jonka olette saaneet, 

tai 

toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ottaneet vastaan, 

niin sen te kyllä hyvin siedätte. 

Alkuseurakunnan ajoista asti aina tähän päivään on saarnattu toisenlaista Jeesusta, toisenlaista evankeliumia ja vastaanotettu toisenlaista henkeä.

Ketkä sitä saarnasivat? 

Valheapostolit, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

Ketkä sitä tänään saarnaavat? 

Valheapostolit, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

Paavali jatkaa: (jota syytettiin epävarmasta ja heikosta esiintymisestä ja olemattomasta puhetaidosta)

jakeet 5-6

En katso kuitenkaan olevani missään suhteessa noita erinomaisia apostoleja huonompi. 

Jos olenkin oppimaton puhetaidossa, en kuitenkaan tiedossa. Olemmehan tehneet sen teille tiettäväksi kaikin tavoin kaikissa asioissa.

jakeet 13-21

Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Nämä apostolit "syövät puhtaaksi" eli he ovat niitä "jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen." (1.Tim.6:5)

He "orjuuttavat" eli hallitsevat, ohjailevat ja komentelevat ihmisiä omien mieltymystensä ja kuvitellun "hengen" johdatuksen ja ilmoituksen mukaan. Tuo "hengen ilmoitus" on vain kuvittelua, sielullista kokemista ja osittain myös todellisen hengen, eksyttävän valhe hengen puhetta.

"Hän vastasi: 'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun'. Silloin Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin'." (1.Kun.22:22)

He saavat ihmiset pauloihinsa karismallaan, viisaudellaan, tiedollaan ja suloisilla puheillaan. He kertovat, kuinka Jumala ilmoittaa heille jatkuvasti uusia asioita ja he "pöyhkeilee näyistään/on näkyjensä vallassa" (Kol.2:18). Näin he saavat ihmiset "saalikseen" ja seuraamaan itseään.

He "korottavat itsensä" yli muiden opettaen heille jatkuvasti "uutta". He ovat niitä, joilla on erityinen suhde Jumalaan  ja erityinen asema Jumalan edessä ja sentähden heillä on jotain mitä kuulijoilla ei ole. Heillä on erityinen voitelu, voima ja kutsumus. Jotkut jopa korottavat itsensä yli Jumalan sanan. Jumalan sana ei ole heille standardi eikä ehdoton auktoriteetti vaan he menevät "yli sen, mikä kirjoitettu on". (1.Kor.4:6)

Paavali jatkaa:

Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin.

Häpeäkseni sanon: tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. 

Todelliset Jumalan palvelijat, Jeesuksen omat eivät toimi näin.

Miksi?

Koska he ovat siihen liian heikkoja.

Vieraat opit ja niiden vaikutukset Videoita aiheeseen liittyen

Alla olevat videot ovat One Way Mission tuotantoa.

oneway.tv

Mistä on kysymys kristillisessä kentässä laajalle levinneessä, niin kutsutussa uusapostolisessa liikkeessä? Tästä keskustelemassa ovat Aki Miettinen ja Keravan Helluntaiseurakunnan johtava pastori Esa Hyvönen.

Mistä on kysymys kristillisessä kentässä laajalle levinneessä, niin kutsutussa uusapostolisessa liikkeessä? Aki Miettinen ja Keravan Helluntaiseurakunnan johtava pastori Esa Hyvönen jatkavat keskustelua aiheesta.

Tässä Hard Talk Extra -jaksossa esitetään todistusaineistoa aiemmissa jaksoissa esitettyjen väittämien tueksi ja pureudutaan moniin keskustelua herättäneisiin kysymyksiin koskien uusapostolista liikettä. Studiossa aihetta käsittelemässä ovat Aki Miettinen ja Esa Hyvönen.

Aki Miettinen ja Leif Nummela käsittelevät maailmalla voimakkaasti leviävää ilmiötä nimeltä "soaking", joka tunnetaan Suomessa nimellä "likoaminen" tai "soukkaaminen". Mistä siinä on kysymys ja miten siihen pitäisi suhtautua Raamatun valossa.

Kuuntele intialaisen pastorin Prem Kodalin opetus ÄLKÄÄ EKSYKÖ-tilaisuudessa.


Tällä videolla pastori ja raamatunopettaja Mike Winger käy läpi suositun kirjailijan sekä Bethel seurakunnan johtajan Bill Johnsonin opetuksia.

Bethel seurakunnan laaja toiminta (kirjat, media, musiikki, opetukset, raamattuopisto) on saanut melko paljon kannatusta myös suomalaisten kristittyjen parissa.


Kaksi seuraavaa videota alla ovat Justin Peters nimisen sanan julistajan havaintoja omituisista ja vääristä opeista. Justin Peters on näkemyksen kannattaja, jossa ajatellaan tiettyjen Pyhän Hengen armolahjojen lakanneen toimimasta ensimmäisiin apostoleihin. En kannata samaa näkemystä. 

Joka tapauksessa otin Justinin videot tähän, koska en löytänyt yhtä perusteellisia taltiointeja liittyen teemaan. Justin ottaa esille laajasti eri julistajien opetuksia, jotka ovat todella huolestuttavia ja eksyttäviä tänä aikana. Nämä ovat asioita, joita olisi hyvä ottaa esille seurakunnissa, jotta osaamme torjua vääristyneet opit.


Videoilla esiintyvät vääristyneet opetukset ovat juuri toisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun toteutumista: "vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen."

Tavoitteena ei ole missään nimessä pilkata tai halventaa ketään sanan julistajaa vaan tämän blogikirjoituksen tarkoitus on tuoda esiin opetuksia, jotka johtavat harhaan. 

Älä katso ketkä puhuvat vaan kuuntele mitä seurakunnissa opetetaan uskoville.

Tarkoitus on herätellä kristittyjä huomaamaan ja huomioimaan, että liikkeellä on PALJON perinteiselle kristillisyydelle vieraita ja outoja oppeja , jotka pahimmillaan eksyttävät kokonaan pois totuudesta eli Jeesuksesta. 

Ongelmana on, että me katsomme tiettyjä julistajia ylöspäin ja annamme heille "voidellun arvon", joiden opetusta ei saa arvioida. 

Tänäpäivänä me valitsemme "lempijulistajia", jotka ovat niin suuria ja voimallisia, että heidän sanomiset ovat aina ja kaikessa oikein. 

He ovat niitä, jotka tuovat mukanaan herätyksen. He omaavat viisauden ja voitelun ja heitä me kuuntelemme ja seuraamme ja ihailemme. 

Ihailemme ihmisiä ja olemme haltioissamme ihmisistä. 

Odotamme ihmisiltä elämäämme tunnustekoja, viisautta ja johdatusta.

Tarkoitus olisi olla haltioissaan Pelastajasta, joka on meidät ihmisraukat pelastanut ja itselleen verellään lunastanut. Häntä meidän tulisi ihailla, seurata ja palvoa.

Jeesukselta meidän tulisi odottaa vastauksia seurakuntiin ja elämäämme. 

Meidän tulisi seurakuntina odottaa taivaan ja maan Luojalta ja Herralta apua. Hän on meidän Isämme ja hän on meidän ainut auttajamme!

Jotkut sanovat: "Niin, mutta kun.... vastaus ja pelastus, jonka Jumala tuo, tulee tuon julistajan kautta. Odotan, että hän tulee ja tuo Jumalan antaman vastauksen! Hän siunaa minua ja minä saan avun."

Jos he puhuisivat totuudellisesti ja toimisivat totuudellisesti, he kaikessa puheessaan ja kaikessa toiminnassaan (myös mainostus/media) ohjaisivat ristiinnaulitun ja ylösnousseen Mestarin luokse. 

He eivät mainostaisi itseään vaan julistaisivat totuudellisesti Jumalan sanaa, joka on Jumalan tahto meihin nähden. He julistaisivat Jumalan sanaa, joka kirkastaa Jeesusta Kristusta.

1.Kor.1:22-24

Juutalaiset vaativat tunnustekoja/ihmetekoja 

ja 

kreikkalaiset etsivät viisautta, 

mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. 

Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin,

Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 


Kaikille, kaikessa ja kaikkina aikoina ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 

Jos etsimme ja odotamme muualta, niin olemme kiinnittänyt katseemme väärään suuntaan.

William Boothin profetia

William Booth (10.4.1829 - 20.8.1912) oli brittiläinen metodistisaarnaaja ja intohimoinen evankelista. Hän perusti pelastusarmeijan. LÄHDE

Tässä William Boothin profetia koskien viimeisiä päiviä:


1. Kristinusko ja Jumala siivotaan yhteiskunnan marginaaliin

"Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa."


2. Taivas ilman helvettiä

"Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: "Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä."


3. Anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä

"Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman parannuksentekoa synnistä."


4. Perusteetonta pelastusiloa

"Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä."


5. Uskonto ilman Pyhää Henkeä

"Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä."


6. Kristinusko ilman Kristusta

"Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta."Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita