"jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä."

14.12.2018

Daniel 11:32 

Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.

Oletko koskaan ajatellut, kuinka tärkeää on tuntea Jumala? Tuntea todellinen Jumala sellaisena kuin Hän on.

Oletko koskaan kysynyt itseltäsi; 

"Mistä tiedän, että todella tunnen elävän Jumalan?"

Mistä tietää, että joku toinen tuntee Jumalan? 


Raamattu kertoo meille, kuinka meidän tulee koetella itseämme:

2.Kor.13:5 

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. 

Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? 

Ellei, niin ette kestä koetusta.

Ne, jotka eivät tunne Jumalaa sellaisena kuin Hän on, eivät kestä uskon koetusta.

Mutta ne, "jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana." He pysyvät lujana, niin kuin vuorikiipeilijä, pitkällä ja haastavalla matkallaan. Niin kuin vuorikiipeilijä, joka lopulta saavuttaa päämääränsä, vuoren huipun.

Kristityn vaelluksen päämäärä, kristityn vaelluksen "vuorenhuippu" on selvä:  "...sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen." (1.Piet.1:9) 

Matka tuolle huipulle kestää kauan ja sen aikana tulee monia koettelemuksia. Vuorikiipeilijät ovat ottaneet asioista selvää ja harjoitelleet niin, että tuntevat vuoren ja matkan vaarat. He ovat varustautuneet ja valmistautuneet huolellisesti, tietäen, että matka ei ole helppo. He tiedostavat, että monet ennen heitä ovat uupuneet, luovuttaneet tai astuneet harhaan ja kohdanneet onnettomuuden.

Jumalan todelliset opetuslapset eivät sorru vieteltäviksi niin, että he luopuisivat Jumalasta. He eivät jätä matkantekoa kesken. Ei ole olemassa sellaisia houkutuksia, jotka saisivat heidät muuttamaan mielensä, poikkeamaan kapealta tieltä. Jos he poikkeavatkin tieltä ja eksyvät, niin he lopulta kuitenkin palaavat takaisin tehden parannuksen.

Raamattu sanookin: 

Hepr.4:1

"Varokaamme siis, 

ettei kenen­kään teistä havaittaisi jääneen taipa­leelle,  

sillä lupaus päästä hänen le­poonsa on yhä voimassa."  

Hepr.3:12

"Varokaa, veljet, 

ettei vain kenel­läkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, 

niin että hän luopuu elävästä Jumalasta."


Houkutukset ja viettelykset ovat moninaisia tavoitteenaan kaksi päämäärää: 

saada kristitty vaeltaja poikkeamaan kapealta tieltä, toiselle tielle tai lopettamaan matkanteko kokonaan. 

Joskus ne liittyvät elämän helppouteen. 

Lupaus helpommasta tiestä, jolla kuitenkin saavutat saman päämäärän. Se voi olla houkutus tehdä kompromisseja Jeesuksen tahdon suhteen, jotta vaikeudet ja vainot loppuisivat elämässäsi.

Joskus ne liittyvät suurempaan kunniaan tai suurempaan maineeseen.

Joskus ne liittyvät uuteen tietoon tai uuteen voimalliseen oppiin.

Joskus ne liittyvät lupauksiin täydellisemmästä ja paremmasta tiestä vaeltaa Jumalan edessä, verrattuna aikaisempaan vaellukseesi tähän mennessä. 

Joskus ne liittyvät houkutuksiin langeta moraalittomuuteen ja irstauksiin.

Joskus ne liittyvät uusimpiin "trendeihin", jotka tuovat mukanaan suuremman suosion Jumalan valtakunnalle.

….viettelysten lista on pitkä ja moninainen.

Ihminen luonnostaan haluaa elämän helppoutta ja hyvää mainetta itselleen. 

Kun toisessa vaakakupissa on Jeesuksen kuuliainen seuraaminen ja toisessa vaakakupissa elämän helppous tai lupaukset paremmasta maineesta (sinulle ja Jumalan valtakunnalle) tai lupaukset paremmasta tulevaisuudesta, olemme kaikki kovan valinnan edessä.

Kumpi meille on tärkeämpää?

"No, tottakai Jeesuksen seuraaminen... Älä nyt hulluja puhu!"

Se on helppo sanoa. Liian helppo sanoa. Pelottavan helppo sanoa.

Raamatun mukaan me voimme tunnustaen sanoa kaikenlaista ja suullamme julistaa uskollisuutta, mutta sydämestämme löytyy samaan aikaan aivan toisenlainen todellisuus. Jeesus sanoi:

Matt.15:8 

'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, 

mutta heidän sydämensä on minusta kaukana."

Juuri meidän tekomme ja vaelluksemme paljastavat meidän sydämen todellisen tilan, ei pelkästään sanamme.

Tiit.1:16 

He väittävät tuntevansa Jumalan, 

mutta teoillaan he hänet kieltävät, 

sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

Huulilla on helppo tunnustaa ja kunnioittaa. On helppo ylistää yhdessä muiden uskovien kanssa Jumalaa, mutta samalla pitää sydän kaukana Hänen sanastaan, Raamatusta, Hänen tahdostaan.

Teot paljastavat meidän sydämen todellisen tilan. Todellinen usko nähtiin alkuseurakunnan aikaan uskollisuutena, kuuliaisuutena ja luottamuksena Jeesusta kohtaan ja Hänen sanojansa kohtaan.

Sana "usko" Raamatun alkukielissä, hebrean kielessä ja kreikan kielessä tarkoittaa myöskin "uskollisuus".

Usko = Uskollisuus. 

Me voimme kunnioittaa huulillamme ja samalla olla uskottomia, tottelemattomia ja epäuskoisia Hänen sanaansa kohtaan. Suullamme tunnustamme Jeesusta, mutta teoillamme ja vaelluksessamme kiellämme Hänet. 

"Jotka tuntevat Jumalansa pysyy lujana!" 

"He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät!"

Jaak.1:22 

Mutta olkaa sanan tekijöitä

eikä vain sen kuulijoita, 

pettäen itsenne.

Me annamme helposti sydämemme pettää itsemme.

Jer.17:9,10

Sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee?

Minä Herra tutkin sydämet ja koettelen sisimmän antaakseni jokaiselle palkan hänen vaelluksensa mukaan.

Sanomme käsi sydämellä kirkkain silmin: 

"Sinua olen seurannut ja kaikkeni sinulle antanut.."

..vain pettääksemme itsemme! 

Jumala tutkii sydämet ja koettelee meidän sisimmän. Itsemme voimme pettää, läheisiämme huijata ja läheistemme seurassa, seurakunnan keskellä näytellä ja esittää ja julistaa vaikka mitä, mutta..

Hepr.4:12,13 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, 

ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija

eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, 

jolle meidän on tehtävä tili.

Jumalan sana on kaiken mittari ja kaiken määrittelijä. Jumalan sana on yhtäkuin Jumala itse puhuu. Jumalan sana määrittelee kristityn vaelluksen alkamisen sekä kristityn vaelluksen etenemisen. Sen millaista se on ja miltä se näyttää. 

Seuraavaksi tarkastelemme, kuinka saatana toimii saadakseen kristityt vaeltajat eksymään ja poikkeamaan kapealta tieltä, toiselle tielle. Toisin sanoen eksymään Jumalan sanasta uskomaan jotain muuta.

Flattery, Smoothness and Fine promises

Kreikan alkukielen sana "chalaqqah" on käännetty (Dan.11:32) "houkutuksillaan":

"Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan"(Dan.11:32)


Sanan "chalaqqah" merkitys on:


Flattery: Imartelu, mielistely.

Smoothness: Sujuva, luonteva.

Fine promises: Hienot ja mainiot lupaukset.


Suomenkieliset käännökset kääntävät seuraavasti:

"Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan" (1933/38)

"Liiton rikkojat hän viettelee liuk­kain kielin jumalattomuuteen" (RK)

"Ja hän saattaa liiton rikkojat ulkokullatuksi makeilla sanoilla." (Biblia 1776)


Saatana toimii ja on aina toiminut, lammasten vaatteissa, seurakunnan keskellä ja kristittyjen parissa seuraavanlaisesti:

"Houkutuksillaan", hienoja ja mainioita lupauksia, 

"liukkain kielin", "makeilla sanoilla"

imarrellen ja mielistellen, sujuvasti ja luontevasti.


Aina paratiisista lähtien... 

Tavoitteenaan Raamatun mukaan Dan.11:32: 

"Viettellä luopumukseen ja jumalattomuuteen ja saattaa ulkokullatuksi"

Luopumukseen ja jumalattomuuteen ja ulkokullatuksi vietellään ne, jotka eivät ole kyseisessä tilassa eli viettelyn kohteena on seurakunta. Vihollinen pyrkii houkuttelemaan luopumukseen, jumalattomuuteen ja ulkokullatuksi seurakunnan jäsenet, jotka ovat pyhitettyjä, puhdistettuja ja Jeesuksen verellä ostettuja Jumalalle.

Kaikki tämä tapahtuu matkien Jeesusta, matkien Jumalan tekoja, esittäen Pyhää Henkeä.... 

Matt.24:24

Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja 

he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, 

niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.


...sekä toistaen Jumalan sanaa. Saatana sanoi Jeesukselle:

Matt.4:6

sillä kirjoitettu on: 

'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', 

ja: 

'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."


Vihollinen houkuttelee ja viettelee käyttäen Jumalan sanaa, kuullaksesi ovelia ja erittäin viekkaita muunteluita Jumalan sanasta. Se on voimakasta ja vakuuttavaa. Kaikki näyttää ja kuulostaa juuri oikealta. Ellet tunne Jumalaa, ellet tunne Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa, myönnyt helposti ja toteat: 

"Totta! Jumalan sana sanoo juuri noin! Aamen! Hyvä, kun kerroit! Kiitos tästä valtavasta opetuksesta!"

Joku voi sanoa: 

"No se on varmaan yhtä uhkaavaa ja selvää, kun Jeesuksen tapauksessa. Jeesushan tunnisti heti kuka puhui. Joten niin minäkin tunnistan ja huomaan heti, jos asiassa on jotain väärää tai outoa."

2.Kor.11:3,4

Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan.


Jos joku tulee ja julistaa toista Jeesusta 

kuin me olemme julistaneet 

tai 

jos te saatte toisen hengen kuin sen, jonka olette saaneet

tai 

toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ot­taneet vastaan

niin sen te kyllä hyvin siedätte.


Miksi Paavali otti esimerkiksi paratiisin tapahtumat ja käärmeen? Voimme oppia jotain todella tärkeää paratiisin tapahtumista. Nuo tapahtumat Paavali liittää eksytykseen seurakunnan keskellä. Vihollinen käyttää ja joutuu käyttämään samankaltaista kavaluutta, samanlaisia keinoja seurakunnan eksyttämiseksi. Vihollinen käyttää samankaltaista kavaluutta esitellessään toisenlaisen Jeesuksen ja toisenlaisen evankeliumin kristityille. 

Kuinka todennäköistä tuonkaltainen eksyttäminen muka on tämän päivän seurakunnissa? Tuohan on pelottelua!

Paavali sanoi: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti"

Jos Paavali pelkäsi, että seurakunta turmeltuu pois saatanan viettelemänä, sydämen vilpittömyydestä ja puhtaudesta Kristusta kohtaan, ja piti sitä todennäköisenä uhkana seurakunnalle, niin tulisi meidänkin pitää silmämme auki ja pitää samankaltaista viettelyä todennäköisenä uhkana tämän päivän seurakunnalle. 

Käärme eläimenä edusti Aadamille ja Eevalle turvallista ja hyvää. Käärmeessä ei ollut mitään pelättävää tai iljettävää. 

1.Moos.1:31. 

Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja 

näki, että se oli erittäin hy­vää.

1.Moos.1:26.

Jumala sanoi: 

"Tehkäämme ih­minen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän 

meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä." 

1.Moos.1:28. 

Jumala siunasi heidät ja sanoi heille:

"Olkaa hedelmälliset, lisäänty­kää, täyttäkää maa ja 

ottakaa se val­taanne. Teidän vallassanne ovat

me­ren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."

1.Moos.2:19,20

Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki tai­vaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. 

Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihmi­nen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille.

Millä perusteella käärme ei ollut millään tavalla uhkaava tai vastenmielinen?

Ihmisellä, Aadamilla ja Eevalla oli ensinäkin Jumalan antama auktoriteetti, valta ja hallinta yli kaikkien eläinten luomakunnassa. Toiseksi Aadam antoi nimen jokaiselle eläimelle, myös käärmeelle. Kolmanneksi ei ollut kuolemaa tai kipua tai sairautta paratiisissa. Neljänneksi kaikki mitä Jumala oli tehnyt oli erittäin hyvää.

Paavali sanoi: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti.."

Aadam ja Eeva eivät siis kokeneet minkäänlaista, pienintäkään uhkaa käärmeestä. Käärme oli vain yksi kaunis eläin muiden kauniiden eläinten joukossa, joita Aadam ja Eeva hallitsivat.

1.Moos.3:1

Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä,

jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle:

"Onko Jumala todellakin sanonut: 

'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"

2,3

Niin vaimo vastasi käärmeelle:

"Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,

mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, 

on Jumala sanonut:

'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'."

4, 5

Niin käärme sanoi vaimolle:

"Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää,

että sinä päivänä, jona te siitä syötte, 

aukenevat teidän silmänne,

ja 

te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Kuinka käärme eli vihollinen toimii ja puhuu?

Kauniissa, hyvässä sekä tutussa ja turvallisessa olemuksessa ja puhuu "liukkain kielin, makeilla sanoilla, imarrellen ja mielistellen, sujuvasti ja luontevasti.":

"Ei suinkaan kaikki ole tässä, mitä nyt näette ja koette. Jumala tietää ja juuri nyt paljastaa teille uutta... ja itse asiassa Jumalan sana jo kertoo meille, kuinka juuri nämä asiat ovat olleet pimennossa ja jotka nyt avautuu teille, teidän silmänne avautuvat ja te tulette ymmärtämään!"

"Houkutuksillaan, hienoja ja mainioita lupauksia."

Ja mitä sitten tapahtui:

1.Moos.3:6

Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. 

Niinpä hän otti siitä hedel­män ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. (RK)

Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. (1933/38)


Se mikä oli Jumalan sanan ja tahdon vastaista muuttuikin nyt hyväksi, nautinnolliseksi, houkuttelevaksi, ihanaksi ja suloiseksi käärmeen vaikutuksesta! 

Käärme sai Eevan ja Eevan vaikutuksen kautta Aadamin "vieteltyä luopumukseen ja jumalattomuuteen", "liukkain kielin, makeilla sanoilla, imarrellen ja mielistellen, sujuvasti ja luontevasti.", "houkutuksilla ja hienolla ja mainioilla lupauksilla."

Ja meidät pyritään saada samaan lankaan ilman, että edes huomaamme sitä!

2.Kor.11:3

Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, 

niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan.


Monet eivät edes huomaa sitä, kuinka heidän sydämensä on turmeltunut pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka heillä oli Kristusta kohtaan. 

Mitä tuo vilpittömyys ja puhtaus Kristusta kohtaan tarkoittaa?

Tunteitako Jeesusta kohtaan? Voimakkaita, rakkaudellisia tunteita Jeesusta kohtaan? Tunne kokemuksia ylistyksen tai rukouksen aikana? Ylistäviä ja palvovia ajatuksia Jeesusta kohtaan?

Ei. Vilpittömyys ja puhtaus ei tarkoita mitään noista...

Joh.14:15

Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

Jeesus ei koskaan sanonut, että kun teillä on tunteita ja rakkautta sydän täynnä minua kohtaan ja valtavasti suullanne tunnustatte sitä, niin siitä minä tiedän, että todella rakastatte minua.

Monet ovat hylänneet Kristuksen sanan ja tahdon ja korvanneet sen toisella Jeesuksella ja ties millä ajatuksilla ja opeilla.

2.Kor.11:4

Jos joku tulee ja julistaa toista Jeesusta 

kuin me olemme julistaneet

tai

jos te saatte toisen hengen kuin sen, jonka olette saaneet,

tai

toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ot­taneet vastaan,

niin sen te kyllä hyvin siedätte.


Voimmeko aliarvioida vihollisen kavaluutta ja oveluutta tänä päivänä? 

Jeesus ei ainakaan aliarvioinut. Kukaan apostoleista ei aliarvioinut.

Mutta monet kulkevat kohti kultaista vasikkaa, jota he kutsuvat Jeesukseksi. Tuo Jeesus puhuu heille, tuo Jeesus valtaa heidän olemuksen, tuo Jeesus tekee yliluonnollisia ihmeitä, tuo Jeesus saa heidät jättämään kaikki ja seuraamaan itseään, tuo Jeesus saa heidät muuttumaan.

Daniel 11:32

Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan (1933/38)

Liiton rikkojat hän viettelee liuk­kain kielin jumalattomuuteen (RK)

 

mutta niitten joukko, 

jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.

Tunnetko Jumalasi? Tunnetko todellisen Jumalan? Tunnetko Raamatun Jeesuksen?

2.Kor.13:5

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne.

Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä?

Ellei, niin ette kestä koetusta.

William Booth, pelastusarmeijan perustaja, profetoi 1900-luvun taitteessa päivistä ennen Jeesuksen tuloa:

"Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa

vaikka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä."

Tämä tapahtuu tänä päivänä konkreettisesti ja todellisesti. Monet juhlivat "Jeesusta" ja ovat täynnä iloa, riemua ja vapautta. He ovat niitä, jotka ovat hylänneet Raamatun Jeesuksen, Jeesuksen käskyt ja sanat. He ovat niitä, jotka eivät voi hyväksyä koko Raamatun totuutta, eivätkä siedä tervettä oppia. He eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen (2.Tess.2:10)

Raamattu sanoo:

2.Tim.4:2-5

saarnaa sanaa

astu esiin sopi­valla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita ja kehota, kaikin tavoin kärsiväl­lisesti opettaen. 

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. 

He kääntävät korvansa pois totuu­desta ja kääntyvät tarujen puoleen.

Mutta ole sinä raitis kaikessa....

Saakoon Jumala johdattaa meidät tuntemaan Hänet sellaisena kuin Hän on ja  rakastamaan häntä sellaisena kuin hän on. Sellaisena, kuin Hän itsensä sanassaan ilmoittaa. Aamen.

Muutama video aiheeseen liittyen

Ajattelin laittaa tähän vielä hieman konkreettista materiaalia siitä, miten eksytys näyttäytyy tänä päivänä seurakuntien keskellä.


Bethel kirja

Physics of Heaven on todella outo ja mystinen kirja, jonka ovat kirjoittaneet pääasiassa Kalifornialaisen Bethel-seurakunnan johtajat ja opettajat. Bethel-liike on todella suosittu tämän päivän kristillisyydessä ympäri maailmaa.

Videolla kolme henkilöä käyvät kirjan sisältöä läpi. Yksi kommentoijista, Lindsay Davis on käynyt Bethel-seurakunnan raamattukoulua Kaliforniassa. 

Benny Hinnin veljenpoika

Costi Hinn kertoo oman tarinansa menestysteologian ja uskon sana-opetuksen ytimestä. Hän kertoo millaista opetusta ja elämää Benny Hinn edustaa.

Onko Benny Hinn tehnyt parannuksen?

Benny Hinn kertoi syksyllä 2019 muuttaneen mielensä menestysteologian suhteen. Tällä videolla Justin Peters arvioi onko asia todella niin kuin Benny väittää. 

Lindsay Davisin tarina Bethel seurakunnan keskeltä

Kaksiosaisessa videossa Lindsay kertoo mitä hän koki ja näki ollessaan Bethel seurakunnan raamattukoulussa.

Johanna Michaelsen

Johanna kertoo todistuksessaan, opetuksessaan ja kysymys -osiossa karismaattisen liikkeen opeista ja vaaroista. Johanna osaa tuoda asiat selkeästi ja ymmärrettävästi esille. Uskon, että selkeys johtuu paljolti siitä, että hän on itse ollut kokemassa aikaisemassa elämässään yliluonnollista puolta noituudessa ja myöhemmin karismaattisessa liikkeessä.

Pahan kaunis puoli - Henkilökohtainen todistus

Johanna Michaelsen kertoo videolla henkilökohtaisen tarinansa elämänvaiheistaan ja uskoontulostaan. 

Kysymys ja vastaus -osio

Johanna ystävät vastailevat kysymyksiin.

Eksytyksen aika viimeisinä päivinä - Henkien koetteleminen

Johanna kertoo opetusosiossaan, kuinka koetellaan henget 1.Joh.4:1 mukaan:

"Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan."

Luo kotisivut ilmaiseksi!